Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.: 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32 (tymczasowo nieczynny)

Nawigacja

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach reprezentowany przez Kierownika Annę Tokarską, mający siedzibę w Łysomicach przy ul. Warszawska 19, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach na terenie Gminy Łysomice”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, która została złożona przez Oferenta Pracownia Wspierania Rozwoju „AIM” Sp. z o. o. Lipniczki 40, 87-148 Łysomice.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona tylko jedna oferta.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto za 1 godz. usługi

Łączna liczba punktów

1.

Pracownia Wspierania Rozwoju

„AIM” Sp. z o. o.

Lipniczki 40

87-148 Łysomice

70,00 zł

100 pkt

 

Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu na usługę społeczną.

Pracownia Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o. o. Lipniczki 40, 87-148 Łysomice, zaoferowała następującą cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 70,00 zł brutto.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie ww. kryteriów:

w kryterium cena KC- 60 punktów

w kryterium doświadczenie KD- 25 punktów

w kryterium kwalifikacje kadry KK– 15 punktów

Łącznie: 100 punktów.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Anna Tokarska

 


 

INFORMACJA

Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu przeprowadzi dystrybucję żywności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2018-2019, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dla osób z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

21.12.2018r. /piątek/

od godz. 09.15 do godz. 12.15

 

Miejsce odbioru żywności:  CARITAS,   Toruń, Szosa Bydgoska 1a

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986)

Przedmiotem zamówienia są: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Gminy Łysomice – Świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach


 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje, iż faktury do stypendium szkolnego należy składać do dnia 10 grudnia 2018 roku.

 


 

Dzień Pracownika Socjalnego

 • PRACOWNICY

W dniu 21 listopada pracownicy służb społecznych obchodzą swoje święto „Dzień Pracownika Socjalnego”. Z tej okazji przedstawiciele władz Gminy Łysomice odwiedzili pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby wspólnie uczcić ważne dla pracowników święto i podziękować za zaangażowanie i trud pracy, z jaką  na co dzień spotykają się niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Na ręce pracowników zostały złożone kwiaty i życzenia  dalszej wytrwałości w tej odpowiedzialnej i nie łatwej pracy z drugim człowiekiem.

 


 

Dzień Kombatanta

 • Nagłówek z flagą

Dnia 13 listopada w Szkole Podstawowej w Łysomicach odbyła się uroczystość związana z 100-tną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, którą to Wójt Gminy Łysomice przy współpracy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorem Szkoły wspólnie  zorganizowali. W spotkaniu wzięli udział kombatanci z terenu naszej gminy oraz  przedstawiciele  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych Więźniów  Politycznych – Zarząd Okręgowy w Toruniu. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za naszą Ojczyznę, dlatego możliwość spotkania z kombatantami była wielkim przeżyciem dla zaproszonych gości.

Na początku spotkania uroczyście odśpiewano hymn Polski. Uczniowie szkoły przygotowali przedstawienie nawiązujące do tematyki spotkania, odśpiewali  pieśni patriotyczne i recytowali wiersze, co podkreśliło  ważność wydarzenia. Krótkiej lekcji historii udzielił dzieciom i młodzieży przedstawiciel kombatantów płk Eugeniusz Kluz, który w wojskowym mundurze również zaśpiewał pieśń o ojczyźnie. Kombatanci w ramach wdzięczności za przybycie otrzymali kwiaty oraz upominki z Urzędu Gminy.

Podczas spotkania odsłonięto również tablicę upamiętniającą postać Józefa Piłsudskiego   oraz Jana Pawła II w hołdzie 40-tej rocznicy pontyfikatu

Przygotowała:
Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 

Fotolelacja z Dnia Kombatanta

 • DSCF3862
 • DSCF3863
 • DSCF3865
 • DSCF3866
 • DSCF3868
 • DSCF3870
 • DSCF3872
 • DSCF3873
 • DSCF3884
 • DSCF3887
 • DSCF3888
 • DSCF3890
 • DSCF3891
 • DSCF3893

 

INFORMACJA

Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu przeprowadzi dystrybucję żywności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2018-2019, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dla osób z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

04.12.2018r. /wtorek/

od godz. 08.00 do godz. 14.00

 

Miejsce odbioru żywności:  CARITAS,   Toruń, Szosa Bydgoska 1a

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

 


 

PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU LISTOPAD 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

09.11.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.11.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

wypłata nastąpi do ostatniego dnia miesiąca

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

wypłata nastąpi do ostatniego dnia miesiąca

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA

wypłata nastąpi do ostatniego dnia miesiąca

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

27.11.2018 r.

PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU PAŹDZIERNIK 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.10.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

22.10.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

wypłata nastąpi do ostatniego dnia miesiąca

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

24.10.2018 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

24.10.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

26.10.2018 r.


PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU WRZESIEŃ 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.09.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.09.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

26.09.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE

27.09.2018 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

27.09.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

26.09.2018 r.


PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU SIERPIEŃ 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.08.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.08.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

22.08.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE

23.08.2018 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

23.08.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

28.08.2018 r.


 

 • Logo Dobry Start

Dobry Start dla ucznia- składanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach Informuje, że od 1 lipca można składać wniosek o świadczenie dobry start w formie elektronicznej.

 

Klikając w poniższy link znajdą Państwo informacje jak to można zrobić.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/art,10067,jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start.html.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie Dobry Start dla ucznia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie/Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia 2018 .

 


 

 • Dobry Start dla ucznia

"Dobry Start" dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje, że konto z którego będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry Start to : dobrystart@gopslysomice.pl .
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnianie we wniosku o przyznanie w/w świadczenia adresu Państwa poczty elektronicznej. Informujemy także, by nie odpowiadać na otrzymanego e-maila z informacją o przyznaniu świadczenia.

 


 

PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU LIPIEC 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.07.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.07.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

25.07.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE

26.07.2018 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.07.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

27.07.2018 r.

 


 • dobry start

"Dobry Start" dla ucznia

Dnia 01.06.2018 Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie wyprawki dla uczniów.  Będzie ona przysługiwała od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do 24 lat. Wnioski o wypłatę wyprawki rodzice w formie papierowej można składać w urzędzie  od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018, natomiast w formie elektronicznej od 1 lipca 2018.  Świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka wynosi 300 zł jednorazowo.
Ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Więcej informacji na stronie https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

 


 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje mieszkańców Gminy Łysomice, iż wnioski wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

przyjmowane będą:

 

- świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, „Dobry Start” ( 300+)  – od 1 sierpnia 2018r,  natomiast drogą elektroniczną - od 1 lipca 2018r,

- stypendia szkolne – od 1 do 15 września 2018r.

 

Wnioski na w/wym świadczenia należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice przy ul. Warszawskiej 8.

 

Kierownik GOPS

Anna Tokarska

 

 • ogloszenie_wnioski

 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU CZERWIEC 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

08.06.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.06.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

19.06.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE

20.06.2018 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

22.06.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

26.06.2018 r.

 


INFORMACJA

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

 

08.06.2018r. /piątek/

/od godz. 08.00 do godz. 14.00/

 

Miejsce odbioru żywności: Schronisko dla Osób Bezdomnych  CARITAS,   Chełmża, ul. Polna 20.

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

 


 

INFORMACJA

 • Informacja o biurze podawczym GOPS Łysomice

 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU MAJ 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.05.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

21.05.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

23.05.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA SZKOLNE

24.05.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

28.05.2018 r.

 


 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU KWIECIEŃ 2018

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.04.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.04.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

25.04.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA SZKOLNE

26.04.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

25.04.2018 r.

 


 

Ogólnopolski konkurs artystyczny "Jaki jest twój biegun"

Life Plan to 8 - miesięczny stypendialny program rozwojowy, który oparty jest o metodę Biegun autorstwa Marka Kamińskiego. Powstała ona na bazie doświadczeń z wypraw znanego polskiego polarnika i podróżnika. Life Plan jest kontynuacją wsparcia młodych ludzi w podejmowaniu zmiany w ich życiu. Tak, jak metoda Biegun wpłynęła na Jaśka Melę podczas wypraw na Bieguny w 2004 roku.

Life Plan przeznaczony jest dla nastolatków w wieku 12 – 16 lat, którzy w czasie 8 miesięcy poznają metodę Biegun, nauczą się korzystać z narzędzi pomagających im realizować cel. W czasie całego procesu sformułują swój cel i będę go realizować. W trakcie programu będą mieli szansę zbudować poczucie własnej wartości oraz postawę Zdobywcy. Uczestnicy wypracują nowe kompetencje, które realnie pozwolą im kształtować swoje życie i podejmować decyzje.

Laureaci Konkursu przejdą przez 8 modułów edukacyjnych w tym:

 • dwutygodniowe Obozy Zdobywców Biegunów,
 • warsztaty rozwoju kompetencji,
 • wyprawę surviwalową.

Dodatkowo przewidziane jest 7 sesji indywidualnych z trenerem metody Biegun, podczas których uczestnicy będą wspólnie z trenerem szukać rozwiązań dla pojawiających się w trakcie procesu trudności i wyzwań.

Szczegóły konkursu w załączeniu na plakacie informacyjnym.


 

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu realizuje projekt pn. My też jesteśmy aktywni 4. Ma on na celu zwiększenie możliwości wejścia na rynek pracy 28 osób z niepełnoprawnością intelektualną (14 kobiet, 14 mężczyzn) z terenu powiatów m. Toruń, toruńskiego i aleksandrowskiego w okresie 1.02.2018-31.01.2020. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym 28 osobom z niepełnosprawnością intelektualną, wzrost kompetencji społecznych i zawodowych uczestników oraz wzrost świadomości nt. własnych możliwości i ograniczeń związanych z pracą. Cel projektu zostanie osiągnięty przy pomocy następujących zadań: poradnictwa psychospołecznego, poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia w miejscu pracy przy wsparciu trenera pracy.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja. Do udziału w projekcie poszukiwane są osoby:

 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • zamieszkałe w Toruniu, powiecie toruńskim lub aleksandrowskim;
 • pełnoletnie;
 • pozostające bez pracy.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • poradnictwa psychospołecznego,
 • poradnictwa zawodowego,
 • indywidualnego wsparcia trenera pracy na praktykach i stażu.

Więcej informacji pod numerem telefonu  609 218 684 oraz pod adresem strony projektu.

 


 

INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

 

29.03.2018r. /czwartek/

/od godz. 08.00 do godz. 14.00/

 

Miejsce odbioru żywności: Schronisko dla Osób Bezdomnych  CARITAS,   Chełmża, ul. Polna 20.

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

 


 

 • Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim...

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2018 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego 

1% KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

 www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl


 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU MARZEC 2018

 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

09.03.2018 r.

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.03.2018 r.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

21.03.2018 r.

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA SZKOLNE

22.03.2018 r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

28.03.2018 r.

 


 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W LUTYM 2018

 

 WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH

20.02.2018r.

 

WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH

26.02.2018r.

 


 

INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

 

23.02.2018r. /piątek/

/od godz. 08.00 do godz. 14.00/

 

Miejsce odbioru żywności: Schronisko dla Osób Bezdomnych  CARITAS,   Chełmża, ul. Polna 20.

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”


 

 • Logo Projektów z Funduszy Europejkich

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  poszukuje  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jeśli posiadasz niekończące się pokłady energii, wrażliwości, empatii i chciałbyś/abyś podzielić się swoim czasem oraz zapewnić szczęśliwe dzieciństwo dzieciom pozbawionym opieki rodziców, zgłoś się do nas !!!

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
   

Więcej informacji udziela: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6. 
mail: sekretariat@pcpr-torun.pl
telefon: 56 662 87 66, fax: 56 662 87 51
godziny urzędowania: pn.-pt. 7.30-15.30

Zgłoszenia osób chętnych przyjmujemy pod nr tel. (56) 662 87 66 lub osobiście 
w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE w Toruniu ul. Towarowa 4-6

 


 

 • Logo - Fundusze Europejskie i Urzędu Wojewódzkiego

Informacja dotycząca rekrutacji do projektu

Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej

 

1. Kryteria formalne, które musi spełniać kandydat

 • zamieszkanie w Toruniu lub w powiecie toruńskim,
 • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczonej społecznie, w szczególności osoby:
 1. długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy,
 2. niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 4. uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
 5. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 6. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej;
 • nie posiadanie prawa do niżej wymienionych świadczeń:

zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, renta strukturalna, renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (uwaga: osoby pobierające rentę rodzinną i rentę socjalną mogą uczestniczyć w projekcie!).

Projekt zakłada, że co najmniej 40% uczestników stanowić będą osoby bezrobotne należące do III profilu pomocy w PUP.

2. Krótki opis programu

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 edycje programu CIS (I - XI.2017-VI.2018; II - III.2018-X.2018; III - VII.2018-II.2019) dla 13 osób każda. Uczestnicy programu przez 8 miesięcy będą objęci specjalistycznym wsparciem w sferze społecznej (trening umiejętności społecznych, trening poszukiwania pracy, warsztaty z podstaw obsługi komputera, profilaktyka uzależnień, warsztaty prawne, poradnictwo, indywidualna pomoc terapeutyczna) oraz szkoleniami i praktyką zawodową w 2 profilach: porządkowo-ogrodniczym i gastronomiczno-usługowym.

Podczas pobytu w CIS uczestnicy mają zapewnione:

 • comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych tj. netto 721,60zł (w pierwszym miesiącu - 50 % zasiłku, tj. 383,80zł),
 • możliwość dodatkowej premii integracyjnej,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe – czas uczestnictwa w CIS liczony jest do stażu pracy,
 • badania lekarskie,
 • środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą,
 • jeden posiłek w ciągu dnia,
 • bilet miesięczny,
 • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa
 • dodatkowo możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (w razie potrzeby).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

3. Rekrutacja

Aby kandydat mógł wziąć udział w programie, wypełnia z pracownikiem socjalnym lub samodzielnie wniosek o skierowanie do CIS (wzór wniosku przesyłamy w załączeniu). Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika wniosku, pracownik socjalny wypełnia formularz zawierający opinię o kandydacie i przesyła do CISTOTR SPS.

2) W opinii pracownika socjalnego prosimy o zaznaczenie, czy kandydat jest osobą wielokrotnie wykluczoną (na odwrocie opinii znajduje się wykaz przesłanek wykluczenia; osoba jest wielokrotnie wykluczona jeśli spełnia co najmniej dwie przesłanki jednocześnie) oraz czy kandydat korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

3) kandydat odbywa w siedzibie CISTOR SPS (ul. Stokrotkowa 22) rozmowę kwalifikacyjną. Zasadnicza faza obecnej rekrutacji odbędzie się w okresie 12.02.2017 - 16.02.2017; po tym okresie kontynuowana będzie rekrutacja w trybie ciągłym do 31.08.2018.

W przypadku zakwalifikowania osoby do uczestnictwa w programie, kierujący ją pracownik socjalny otrzyma za realizację kontraktu socjalnego wynagrodzenie w wysokości 560 zł.

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Paulina Stawska (tel/fax. 56 654 92 79, e-mail: p.stawska@cistorsps.pl)

Michał Siromski (tel/fax. 56 654 92 79, e-mail: m.siromski@cistorsps.pl)

 • CISTOR- LOGO PROJEKTU STOKROTKOWY SZLAK

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 (tymczasowo nieczynny) , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32 (tymczasowo nieczynny)
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka