Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Ogłoszenia

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (IV)”

Jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Toruńskim.
W ramach projektu klientom oferowane są następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje o projekcie udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, Ośrodek Zamiejscowy  w Chełmży ul. Św. Jana 18, 787-140 Chełmża. Tel. 56 6751516 e-mail: efs@pupchelmza.pl.


 

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i będzie realizowany od kwietnia do października 2019 roku. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu. Skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które są bierne zawodowo (nie uczą się w trycie dziennym (stacjonarnym), nie pracują, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy) a chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się.
W ramach projektu w 2019 r. młodzież może uczestniczyć w:
- indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
- warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
- kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
- warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
- stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
- indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Szczegółowych informacji udziela:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu
ul. Poznańska 11/13, Toruń

tel. 56 654 70 68 wew. 46 lub 44
e-mail: ceipm.torun@ohp.pl lub programy.torun@ohp.pl

  • Plakat projektu w formacie JPG

 

INFORMACJA

Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu przeprowadzi dystrybucję żywności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2018-2019, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dla osób z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

02.04.2019r. /wtorek/

od godz. 08.30 do godz. 13.30

 

Miejsce odbioru żywności:  CARITAS,   Toruń, Szosa Bydgoska 1a

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

 


 

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka