Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Ogłoszenia

PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU LISTOPAD 2019

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

08.11.2019

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.11.2019

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

do końca miesiąca listopad 2019

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE

do końca miesiąca listopad 2019

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

22.11.2019

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

27.11.2019


 

Świadczenie Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przypomina, że jeszcze do 30 listopada można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie to zwolnione jest z podatku, nie podlega też egzekucji komorniczej, nie jest też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice lub w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl bądź przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.


 

PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU WRZESIEŃ 2019

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

10.09.2019

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.09.2019

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

do końca miesiąca wrzesień 2019 - dotyczy starego okresu zasiłkowego

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

30.09.2019

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

25.09.2019

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

26.09.2019

 


 

PROGRAM „DOBRY START”

W ramach programu „Dobry Start” można otrzymać jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jednak, aby je otrzymać należy o nie wystąpić poprzez złożenie wniosku. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Należy jednak pamiętać, że trzeba to zrobić do dnia  30 listopada.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start .


 

PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU SIEPRIEŃ 2019

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

09.08.2019

 

 ZASIŁKI STAŁE

20.08.2019

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

do końca miesiąca sierpień 2019 - dotyczy starego okresu zasiłkowego

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

23.08.2019

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

23.08.2019

 

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE

28.08.2019

 


 

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników (do 16 roku życia)

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników niniejszym przedstawiamy przygotowaną dla Państwa propozycję kolonii dla dzieci rolników:

 

Miejsce: Poronin 

termin:  21.08.2019 – 31.08.2019

opłata za 1 dziecko: 400 zł

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat)

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS  (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska. Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).       

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:                             

1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

2. karta uczestnika,

3. Oświadczenia RODO.

Osoby chętne proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS pod nr telefonów 501-804-049 lub 508-394-505.

Liczba miejsc ograniczona!!!!!

KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


 

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka