Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Ogłoszenia

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w listopadzie 2020

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.11.2020

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
10.11.2020

ZASIŁKI STAŁE
20.11.2020

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA LISTOPADA 2020

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LISTOPADA 2020

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.11.2020

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.11.2020

 


 

Chcesz pomóc Seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej lub wyprowadzić psa na spacer?
Dołącz do akcji
# Wspieraj Seniora
Zgłoś chęć pomocy:
przez ankiete na stronie www.wspierajseniora.pl
lub
w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Nie możesz włączyć się  w wolontariat ale chcesz pomóc?
Przekaż informacje o solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów samotnym starszym osobom w Twojej okolicy.

Numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia
22 505 11 11

 


 

Seniorze!

Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię pod numer

22 505 11 11

Zgłoś, że podjąłeś decyzję, by dla bezpieczeństwa pozostać w domu. Powiedz czego potrzebujesz?
Wolontarusz zrobi za Ciebie zakupy, wyniesie śmieci, wyprowadzi psa na spacer.

RAZEM POKONAMY KORONAWIRUSA!

Szczegóły na stronie internetowej www.wspierajseniora.pl


 

Program "Wspieraj Seniora"

  • Wspieraj Seniora
    Logo do informacji o programie " Wspieraj Seniora"

Informujemy, iż Gmina Łysomice przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” w celu  wsparcia ochrony życia i zdrowia osób powyżej 70 roku życia. Program ten jest związany z obowiązującymi na terenie naszego kraju stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem COVID-19, dlatego Seniorzy, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem mogą zostać objęci usługą  polegającą na dowiezieniu artykułów pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób samotnych  powyżej 70 roku życia. Koszty zakupów pokrywa Senior.

SENIORZE! Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń!

Dzwoniąc pod numer 22 505-11-11 można poprosić o taką pomoc. Konsultant przyjmie zgłoszenie – adres i numer telefonu – i przekaże je do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Najbliższy ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z osobą, która potrzebuje pomocy, i ustali z nią wszelkie szczegóły.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Łysomicach jako realizator programu informuje, iż można również dzwonić bezpośrednio do Ośrodka pod numery 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049.


 

GOPS ogranicza kontakty bezpośrednie

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie swoich podopiecznych i pracowników, GOPS ogranicza możliwość kontaktów bezpośrednich.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach ogranicza możliwość kontaktów bezpośrednich z klientami. – Nowe zasady obsługi wprowadzamy w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i pracowników. Wskazaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. Tylko w szczególnych przypadkach będziemy kontaktować się bezpośrednio, ale przy zachowaniu wszelkich form ostrożności i higieny.
          Biuro podawcze obecnie jest w świetlicy wiejskiej w budynku GOPS - wejście bezpośrednio na świetlicę. Główne wejście do Ośrodka jest wyłączone z użytku publicznego.

          Podczas wizyty w GOPS obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:

  • przy stanowisku obsługi może przebywać jeden klient (wyjątek stanowi obsługa osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy drugiej osoby);
  • po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy drzwiach;
  • klient (i ewentualna osoba towarzysząca) musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
  • w razie konieczności dostarczenia dokumentów do Ośrodka należy je złożyć w skrzynce podawczej w biurze podawczym GOPS.

          Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

TELEFONY KONTAKOWE DO GOPS

KIEROWNIK

508-394-505

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, OPIEKUŃCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 798-320-078

PRACOWNICY SOCJALNI

508-394-505
501-804-049

ASYSTENT RODZINY

501-804-049

OGÓLNY

56 674-89-30

 

 


 

Rekrutacja do POPŻ

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2020 do telefonicznego kontaktu z pracownikiem socjalnym w GOPS Łysomice w celu zweryfikowania i ewentualnego zakwalifikowania do uczestnictwa w Podprogramie.
         Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1056,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1402,00 zł.  Ponadto u osób zainteresowanych Podprogramem muszą wystąpić przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne).
          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać od pracowników socjalnych pod numerami telefonu lub drogą mailową na adres sekretariat@gopslysomice.pl

Aneta Kalinowska 
508-394-505

Monika Frankowicz
508-394-505

Aleksandra Ostrowska
501-804-049

Anna Cieplak
501-804-049

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu