Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w październiku 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
06.10.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
08.10.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.10.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.10.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.10.2021


 

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem: https://psycholog-dla-ozn.pl

 


 

Termin wydawania żywności w październiku

Informujemy, że w dniu 11.10.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości.

 

 


 

Webinaria dla Seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rusza z cyklem webinariów poświęconych tematyce senioralnej. W ramach całego cyklu zaplanowanych jest 6 spotkań online w tematyce nowych technologii, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, gadżetów dla osób starszych oraz treningów pamięci. Nie zabraknie również treści związanych z aktualną sytuacją pandemiczną, a dokładnie przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19.

Udział w webinariach nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Wystarczy wejść w konkretny link spotkania w dniu wydarzenia. Nie ma potrzeby instalowania platformy, można kliknąć w opcję „Dołącz z przeglądarki”. Po przekierowaniu pojawi się okno do podania swojego imienia oraz adresu mailowego. Następnie należy wcisnąć przycisk "Dołącz jako gość" i na końcu „Dołącz do spotkania”.
Ważne – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego istotne jest punktualne zalogowanie na spotkanie.

Pierwsze webinarium odbyło sie 21.09.2021r.

Drugi webinar odbędzie się 28 września br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcony będzie  przeciwdziałaniu negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z radzeniem sobie ze swoimi emocjami, stresem i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości popandemicznej.

Trzeci webinar odbędzie się 5 października br. w godz. 14:30 – 16:00 i poświęcony będzie tematom związanym ze zdrowiem. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. tematy dotyczące zdrowia seniora, badań profilaktycznych, bezpłatnych programów zdrowotnych, szczepień, kierowania do sanatoriów itp.

Może się przydać, choć nie zawsze system wymaga wpisania tego:

Meeting ID: 857 5809 6569
Passcode: 659324

Czwarty webinar odbędzie się 12 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcony będzie bezpieczeństwu osób starszych. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób starszych jako konsumentów, użytkowników internetu, uczestników pokazów, zaprezentowanie zostaną również różne metody oszustów itp.

Meeting ID: 876 5638 0020
Passcode: 853576

Piąte webinarium odbędzie się 19 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i dotyczyć będzie gadżetów dla seniorów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowoczesne gadżety dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą ułatwiać codzienne funkcjonowanie (np. urządzenia telemedyczne, telefony dla seniorów, przyrządy do podnoszenia lub pomocy w zakładaniu odzieży, opaski lokalizacyjne, pojemniki na leki, lokalizator kluczy itp.)

Meeting ID: 871 3184 2293
Passcode: 684909

Szóste i zarazem ostatnie spotkanie odbędzie się 26 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcone będzie treningom pamięci. Uczestnicy poznają sposoby na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż. i dowiedzą się, jak samodzielnie przeprowadzić trening umysłu itp.

Meeting ID: 843 0527 7473
Passcode: 326460
 

Projekt pn. "Aktywni- wygrani!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektu „Aktywni – wygrani” poszukuje osób niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Toruński, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poniżej załączony jest skrótowy opis Projektu  „Aktywni – wygrani”, a w załączeniu przesyłamy formularz rekrutacyjny, regulamin  rekrutacji  oraz plakat projektu.

  PCPR Toruń Projekt pt. ”Aktywni - wygrani!”
RPKP.09.02.01-04-0032/21
Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 do 28.02.2023

Uczestnicy projektu (UP) - 24(14K i 10M) zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 24 osoby niepełnosprawne,  mieszkające lub uczące się na terenie Powiatu Toruńskiego.
 I tura – 12 osób - rekrutacja –  23.08.2021 r. – 06.09.2021 r.
II tura – 12 osób – rekrutacja – 01.02.2022 r. – 15.02.2022 r.
PCPR Toruń – każdy uczestnik przed podpisaniem umowy musi dostarczyć zaświadczenie ZUS lub PUP w celu potwierdzenia statusu na rynku pracy oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Opiekunowie podpiszą z UP umowy na wzór kontraktów socjalnych oraz opracują indywidualną ścieżkę reintegracji (IŚR) dla każdego  UP w terminie: 20.09.2021  (I tura)

Pierwsza forma wsparcia I tury- „Warsztaty efektywnej komunikacji21.09.2021r.
W ramach projektu są trzy zadania -  takie same  dla I i II tury:

I. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA (od 21.09.2021 do 31.12.2021):
1. „Warsztaty efektywnej komunikacji”
2. „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste”
3. „Trening motywacji i kompetencji”
4. „Warsztaty wizażu i autoprezentacji”
5. „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”
6. „ABC” zdrowego żywienia  
7. „Coaching” (dla każdego  indywidualnie )

II. AKTYWIZACJA ZAWODOWA (I tura od I 2022, II tura od VI 2022 –działania, staże I tura najwcześniej od marca 2022, II tura najpóźniej od 01 października 2022) :
1. Indywidualne doradztwo zawodowe (dla każdego  indywidualnie)
2. Grupowe doradztwo zawodowe
3. Grupowe szkolenia zawodowe – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury
4. Staże zawodowe 4/5-cio miesięczne

III. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM (I tura od X 2022, II tura od IV 2022):
1. Wyjście do teatru w Toruniu (CKK Jordanki) - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
2. Wyjazd integracyjny do opery w Bydgoszczy - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
3. Spotkania integracyjne - sala szkoleniowa na terenie Torunia

Ważne:
1. Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
2. Każdy z uczestników  bierze udział w min. 2 formach wsparcia z aktywnej integracji,
3. Dopłata do zakupu sprzętu ( komputer, laptop, telefon) likwidującego bariery w komunikowaniu się.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków we wrześniu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
03.09.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.09.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.09.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA WRZEŚNIA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA WRZEŚNIA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
17.09.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.09.2021


 

Stypendia szkolne

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
STYPENDIA SZKOLNE
na rok szkolny 2021/2022

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie 
do 15 września 2021 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów do wysokości przyznanego stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na naszej stronie internetowej https://www.gopslysomice.pl/46,dokumenty-do-pobrania

 


 

Pomoc przy składaniu wniosku 300+

W dniu 24 sierpnia 2021r. tj. wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00
zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia
wniosku o świadczenie "Dobry start"
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łysomicach ul. Warszawska 19,
gdzie pracownik ZUS pomoże w prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu wniosku drogą elektroniczną.


 

Darmowy kurs prawa jazdy kat. C

Fundacja Klucz do Przyszłości zaprasza mieszkańców obszarów Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasto Chełmża do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które chciałyby odbyć kurs na prawo jazdy kat. C. Udział w projekcie i kursie jest darmowy. Uczestnikom zwracane będą koszty dojazdów i wypłacane będzie stypendium szkoleniowe za udział w kursie.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w sierpniu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.08.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.08.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.08.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA SIERPNIA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA SIERPNIA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
24.08.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.08.2021


 

Cykl warsztatów pn. „STOP COVID – STOP IZOLACJI”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna cykl warsztatów dedykowanych osobom starszym.

Pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z nią obostrzenia przyczyniły się do izolacji osób starszych pogłębiając uczucie samotności, niepewności i niepokoju. Seniorzy utracili możliwość korzystania z dotychczasowych aktywności, uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Cykl warsztatów pn. „STOP COVID – STOP IZOLACJI”  ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy dowiedzą się m.in. jak radzić sobie ze swoimi emocjami, stresem i odnaleźć się w nowej-starej rzeczywistości popandemicznej.

Tematy i terminy warsztatów:
- 20.07.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 1 – sposoby redukcji napięcia i radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem;
- 27.07.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 2 – sposoby na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż.;
- 03.08.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 3 – sposoby i pomysły na powrót do aktywności fizycznej oraz uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym itp.
- 10.08.21 r., godz. 13:00 – 16:00 - Warsztat nr 4 – wyznaczanie realnych celów i ich realizacja oraz planowanie przyszłości w nowej rzeczywistości.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
W każdym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 12 osób. Jedna osoba może uczestniczyć w więcej niż jednym warsztacie.
Udział w warsztatach jest bezpłatny!

ZAPISY:
- pod nr tel. 56 657-14-68;
- przesyłając kartę zgłoszeniową na adres e-mail: malinowska@rops.torun.pl

Miejsce realizacji warsztatów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, sala 201 A, II piętro

Warsztaty poprowadzi Pan Piotr Łącki – absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, doświadczenie psychologiczne zbierał w czasie stypendiów w Austrii i Niemczech oraz pracy w Polsce. Warsztaty i wykłady psychologiczne dla seniorów prowadzi od 2013 roku. Autor publikacji „Żyj pełnią życia – książka aktywnego seniora” oraz dwóch zestawów ćwiczeń umysłowych – „Mózg w podróży na krańce Ziemi” i „100 ćwiczeń dla umysłu w wieku 60+”.

W załączeniu plakat oraz karty zgłoszeniowe na poszczególne warsztaty.

Warsztaty realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 


 

"Nowa jakość na kujawsko- pomorskim rynku pracy"

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego trwa realizacja projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’ w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel główny projektu
Celem głównym projektu „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 120 osób (72K i 48M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC) osiągnięta dzięki ich uczestnictwu we wsparciu zakładającym doradztwo zawodowe wraz z IPD, szkolenia kursy oraz pośrednictwo.
Cel zostanie osiągnięty indywidualnemu wsparciu służącemu poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących(doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, szkolenia i kursy oraz pośrednictwo pracy) realizowanymi w okresie trwania projektu, tj. od 01.09.2019 do 31.03.2022r.
Projekt jest skierowany do 120 osób (72K i 48M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC). Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Grupę docelową tworzą:
• 80 osób to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych powyżej 29 roku życia,
• 40 osób to osoby ubogie pracujące powyżej 29 roku życia,
• 120 osób to liczba uczestników.
Projekt zakłada preferencje w dostępnie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
2. Pośrednictwo pracy,
3. Szkolenia zawodowe i kursy
Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Szkolenia realizowane w projekcie pełnią następujące warunki: 1. Każdorazowo, uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone
walidacji i certyfikacji, 2. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym, 3. Każdemu uczestnikowi szkoleń wydany zostanie certyfikat rozpoznawany w danej branży lub świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, a w przypadku kompetencji, dokument potwierdzający ich nabycie, zawierający informacje nt. uzyskanych efektów uczenia się w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie będzie dostępne dla wszystkich uczestników projektu. Równość dostępność: możliwość wyboru szkoleń, elastyczne godziny zajęć brak barier architektonicznych.
W ramach szkoleń uczestnikom projektu zostanie zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC.
Rekrutacja uczestników
Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze (na prośbę kandydatów godziny oraz dni będą wydłużone po wcześniejszym umówieniu się) zlokalizowanym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w przypadku trudności zostaną otworzone dodatkowe punkty rekrutacyjne).
Etapy rekrutacji:
1. Zebranie formularzy- dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
2. Weryfikacja formularzy pod kątem uchybień oraz kwalifikowalności danej osoby do projektu.
3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki:
-osoby, które były uczestnikiem projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO-1 pkt.,
-osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta trącące funkcje społeczno-gospodarcze-2 pkt.,
-osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym-1 pkt.,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych- 1 pkt.
4. Po zebraniu co najmniej 20 formularzy w miesiącu zostanie na stronie internetowej i w biurze projektu opublikowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.
5. Osoby z listy rezerwowej włączone będą do projektu w momencie niespodziewanych rezygnacji zrekrutowanych do projektu osób z listy podstawowej oraz w przypadku gdy ze względu na problemy z rekrutacją mógłby zostać zaburzony harmonogram realizacji projektu do momentu zakończenia realizacji zadania.
Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 e-mail: torun@euro-konsult.pl.


 

Projekt " Wsparcie na starcie"

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest do 263 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

a. osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

b. osób pracujących powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Planowane jest zrekrutowanie uczestników w ramach 54 naborów.

 • Zostaną zrealizowane nabory dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:
 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowanych zostanie co do zasady 5 osób
 • 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 40 osób.
 • oraz nabory dla osób pracujących (zakłada się przeprowadzenie 28 naborów) w tym:
 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowane zostaną co do zasady 3 osoby
 • 5 naborów prowadzonych będzie dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 39 osób.
 1. Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego dokładny zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 2.  Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące dwie formy wsparcia:

a. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 22 edycje w grupach liczących ok. 10-15 uczestników, 40 godzin szkoleniowych na grupę:

 • „Zagadnienia prawno-organizacyjne” (5 godzin szkoleniowych),
 • „Analiza rynku i prognozowanie popytu” (11 godzin szkoleniowych),
 • „Kosztorysowanie” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań merytorycznych (marketing, dystrybucja itp.)” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań finansowych” (8 godzin szkoleniowych),

b. doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu i poradnictwo psychologiczne (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez uczestników, przewiduje się średnio 0,5 godziny zegarowej poradnictwa psychologicznego na uczestnika, nie będzie ono obligatoryjne) w wymiarze średnio 5 godzin zegarowych na osobę.

3. Zaplanowane w projekcie szkolenia "ABC przedsiębiorczości" będzie kończyć się możliwością uzyskania kompetencji potwierdzonych formalnym dokumentem, weryfikowanych w ramach etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, ETAP IV – Porównanie. Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kompetencji.
4. Uczestnikom biorącym udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia).
5. W przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności.
6. Wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
7. Wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 594,00 zł netto.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023

Informacja o naborze 29:
numer naboru: 29
dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
dla kogo (obszar): województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
kiedy: 01.07.2021-14.07.2021

Informacja o naborze 30:
numer naboru: 30
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
dla kogo (obszar): miasto Toruń (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie miasta Torunia)
kiedy: 01.07.2021-14.07.2021

Informacja o naborze 31:
numer naboru: 31
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
dla kogo (obszar): powiat toruński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu toruńskiego)
kiedy: 01.07.2021-14.07.2021

Informacja o naborze 32:
numer naboru: 32
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
dla kogo (obszar): powiat chełmiński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu chełmińskiego)
kiedy: 01.07.2021-14.07.2021

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 1. ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:
 • weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:
 • czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania (dotyczy również wpływu wiadomości mailowej),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem obszaru) – tj. czy kandydat wpisał w formularzu zgłoszeniowym właściwy numer naboru oraz czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą na obszarze, do którego skierowany jest dany nabór (tj. wybrany powiat lub miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego bądź całe województwo kujawsko-pomorskie w zależności od naboru),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem rodzajowym) – tj. czy kandydat posiada status na rynku pracy adekwatny do grupy docelowej (tj. czy jest odpowiednio osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo, jeżeli dany nabór jest skierowany do tej grupy bądź osobą pracującą, jeżeli nabór jest skierowany do tej grupy),
 • czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 • czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 • czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
 • czy formularz nie zawiera sprzecznych danych (np. co do miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy),
 • czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 • czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 • czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem (nie dotyczy załączników przesyłanych w formie skanu, jeżeli skan został wykonany z oryginału dokumentu), 
 • weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez kandydata:
 • czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zaświadczenia od pracodawcy) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • czy kandydat jest osobą bezrobotną (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza – dot. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy / weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz aktualnego zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy – dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) lub osobą bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) lub osobą ubogą pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną w ramach umów cywilno-prawnych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy)
 • czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych podgrup (dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych):
 • osoba powyżej 50 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • kobieta (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • osoba z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoba długotrwale bezrobotna (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza bądź zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • czy kandydat zadeklarował zatrudnienie minimum 1 pracownika na umowę o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) – uwaga kryterium dotyczy jedynie wybranych naborów, jeżeli wskazano w ogłoszeniu o naborze,
 • weryfikację możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tj. weryfikacja czy kandydat nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia finansowego, ponieważ:
 • posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zawiesił lub miał zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • korzystał i/lub korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza).

Z zastrzeżeniem, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który jednocześnie spełnia warunki opisane w pkt. 1 (zgodnie z przywołanym przepisem: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”).

 1. ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:
 • kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby z niepełnosprawnościami +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoby długotrwale bezrobotne +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza lub zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy)[4],
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, tj.  powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, Włocławek, Grudziądz +10 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • punkty mogą się sumować maksymalnie do 26,
 • przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia lub inne dokumenty wskazane powyżej,
 1. ocena merytoryczna cz. 2 obejmować będzie przyznanie premii punktowej w wysokości 10 pkt. dla kandydatów, którzy zadeklarują zatrudnienie co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 2. ocena merytoryczna cz. 3 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami:
 • zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie, nie później niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć,
 • na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, których formularze spełniły wymogi formalne,
 • w przypadku, gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń przekroczy 2-krotność liczby miejsc dostępnych w danym naborze, do oceny merytorycznej cz. 3 zaproszeni zostaną kandydaci wg liczby punktów z oceny merytorycznej cz. 1 i 2 (do limitu 2-krotności miejsc, uszeregowani od największej do najmniejszej liczby punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w równolegle prowadzonych naborach do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kwalifikuje się mniej osób, w danym naborze można zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną większą liczbę osób oraz z zastrzeżeniem zapisów w § 5 dotyczących struktury grupy docelowej i koniecznych do osiągnięcia w projekcie wskaźników), w sytuacji równej liczby punktów o zaproszeniu decydować będą następujące kryteria rozstrzygające (w podanej poniżej kolejności):
 • uzyskanie premii punktowej w ramach oceny merytorycznej cz. 2,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby z niepełnosprawnościami,
 • termin złożenia formularza rekrutacyjnego (data i godzina wpływu).
 1. w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną ocenieni zgodnie z poniższymi kryteriami:
 • motywacja do udziału w projekcie: od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • predyspozycje (w tym np. osobowościowe, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: od 1 do 30 punktów, przy czym minimum punktowe wynosi 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu),

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

 1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym,
 2. pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 10, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego,
 3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki,
 4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Więcej informacji na stronie: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
oraz na Facebook: https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52 322 90 62
kahlau@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

 

 


 

Projekt "Prosto do Pracy 2"

Uwaga, Uwaga!

CISTOR ruszył z  projektem „Prosto do Pracy 2 – zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Centrum Integracji Społecznej CISTOR”, w ramach którego poznał potrzeby lokalnych pracodawców pod względem ich zapotrzebowania na konkretnych pracowników i rozszerzyliśmy ofertę Centrum Integracji Społecznej o grupę opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś:
- osobą bezrobotną,
- poszukującą pracy,
- lubisz pomagać starszym,
- nie boisz się nowych wyzwań

Przyjdź do CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CISTOR
Zapewniamy:

 • szkolenie na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych,
 • nowe umiejętności zawodowe,
 • rozwój osobisty,
 • świadczenie integracyjne - 1200,00zł brutto (1040,00zł netto)
 • posiłek/paczki żywnościowe, bilety na przejazdy,
 • ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz NNW
 • badania lekarskie, odzież roboczą,
 • pomoc psychologa, prawnika, terapeuty, doradcy zawodowego,
 • praktyki zawodowe u pracodawców,
 • pomoc w znalezieniu pracy po zakończeniu uczestnictwa.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 6-8 godzin dziennie.

Umów się na rozmowę:

CISTOR SPS
Stokrotkowa 22,
87-100 Toruń.
tel.: (56) 654 69 61
Osoby do kontaktu: Daria Filarska i Izabela Kowalska


 

Pomoc przy składaniu wniosku 300+

W dniu 13 lipca 2021r. tj. wtorek w godzinach od 8:00 do 11:00
zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia
wniosku o świadczenie "Dobry start" do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19,
gdzie pracownik ZUS pomoże w prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu wniosku drogą elektroniczną.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lipcu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
06.07.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
09.07.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.07.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA LIPCA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LIPCA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.07.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
29.07.2021


 

Pomoc przy składaniu 300+

W dniu 2 lipca 2021r. tj. piątek w godzinach od 8:00 do 11:00
zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia
wniosku o świadczenie "Dobry start" do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19,
gdzie pracownik ZUS pomoże w prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu wniosku drogą elektroniczną.


 

Zmiany w 300+

Dnia 15 czerwca 2021 Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski na „Dobry start” będzie można składać tylko w formie elektronicznej
od 01 lipca 2021.

Trafią one nie tak jak do tej pory do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach, tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższa zmiana będzie nie widoczna dla osób, które do tej pory składali wnioski przyznanie świadczenia Dobry Start poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia, ponieważ z tej perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Wszystkie wnioski można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada, jednak tylko w formie elektronicznej jedną z niżej wymienionych sposobów:

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

 


 

Pani
Annie Sołtysińskiej
księgowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Taty

składają
Kierownik GOPS w Łysomicach
wraz z pracownikami


 

"Stawiasz na kwalifikacje - zmieniasz swoją sytuację"

Fundacja Klucz do Przyszłości zaprasza osoby niepracujące do wzięcia udziału w projekcie "Stawiasz na kwalifikacje - zmieniasz swoją sytuację". Celem projektu jest wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej i osób wykluczonych społecznie, służące ich aktywizacji i usamodzielnieniu się.

Uczestnicy projektu spotkają się z psychologiem, który zdiagnozuje ich problemy oraz wskaże potencjał i predyspozycje. W ramach porad prawnych będzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych. Na warsztatach zaradności życiowej, obejmujących m.in. trzydniowy wyjazd, uczestnicy nauczą się budować poczucie własnej wartości, szukać pomocy w trudnych sytuacjach, budować pozytywne relacje interpersonalne oraz rozwiązywać konflikty.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Dane kontaktowe:
Justyna Hirsch
Fundacja Klucz do Przyszłości
tel. 691 585 520

 


 

Termin wydawania żywności w czerwcu

Informujemy, że w dniu 14.06.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 14:00 dla osób z gminy Łysomice zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości.

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w czerwcu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
2.06.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.06.2021

ZASIŁKI STAŁE
18.06.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA CZERWCA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA CZERWCA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
17.06.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.06.2021


 

Kujawsko - Pomorska Teleopieka

Od  01.06.2021 r. rusza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 14 osób zamieszkujących na terenie gminy Łysomice otrzyma „bransoletki życia”.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (wszystkie trzy łącznie muszą zostać spełnione:
• osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób zamieszkujących na terenie gminy Łysomice),
• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS; obowiązujące kwoty kryterium są wskazane w formularzu zgłoszeniowym);
• doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia): orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny);
• z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; (niezbędny dokument potwierdzający j.w.)
• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; (w formularzu po weryfikacji zaznaczy Biuro Projektu);
• będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia));
• prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym).

UWAGA WAŻNE: Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy, liczy się ilość zdobytych punktów. W momencie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników tej samej liczby punktów rozstrzygającym kryterium będzie wiek.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:
• formularz zgłoszeniowy,
• dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono w formularzu)

Rekrutacja potrwa do 22.06.2021r.


 

Spotkania dla osób głuchoniemych

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach osoby dzielą się doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

W razie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących.
tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film :
https://www.youtube.com/watch?v=3b8xVmWPaYs&feature=emb_logo&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy

 

 


 

 • Plakat promujący podjęcie szkolenia
  Plakat promujący zawód fryzjera przez Ochotnicze Hufce Pracy

Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód?

Nie wszystkim nauka przychodzi łatwo. Jeśli nie widzisz siebie w liceum czy na studiach, a wolałbyś zdobyć jakiś konkretny zawód, OHP jest dla Ciebie!

Ochotnicze Hufce Pracy zapewnią Ci:

 • uzupełnienie wykształcenia ogólnego i skończenie szkoły branżowej,
 • zdobycie praktycznego zawodu (np. mechanik, kucharz, krawiec, stolarz, cukiernik, fryzjer) i kwalifikacji do jego wykonywania,
 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą oraz podstawową opiekę medyczną,
 • rozwijanie swoich zainteresowań i fajnie spędzony czas wolny.

Ochotnicze Hufce Pracy 2- 2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Toruniu
|
ul.  Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel. 56 654 70 68/69 w.49,28
e-mail: 2-2osiw.torun@ohp.pl

zawód

szkoła podstawowa

szkoła branżowa I stopnia

szkoła podstawowa dla dorosłych

rzemieślnicza nauka zawodu

szkolenie kursowe

kucharz

 

mechanik pojazdów samochodowych

 

 

fryzjer

 

elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

murarz-tynkarz

 

 

 

sprzedawca

 

elektryk

 

 

 

 

piekarz

 

 

 

 

stolarz

 

 

 

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w maju 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
5.05.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.05.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.05.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA MAJA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA MAJA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.05.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.05.2021


 

Warsztaty terapii zajęciowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci poszukuje chętne osoby do udziału w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Podstawowym celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju każdej osoby biorącej udział w zajęciach, poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku społecznym jak i też zdobycia podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.
Uczestnikami Warsztatu mogą być wyłącznie  osoby niepełnosprawne spełniające następujące warunki:

 • Posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem udziału w terapii zajęciowej
  oraz
 • wiek od 16 do 45 lat.

Na zajęciach oferowanych będzie wiele form terapii zajęciowej, dzięki którym każdy z uczestników nauczy się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także uzyska lepszą sprawność psychospołeczną i podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie przez uczestników kwalifikacji, które umożliwiają podjęcie pracy oraz wszechstronna rehabilitacja. Dla każdego uczestnika WTZ opracowywany będzie indywidualny program rozwoju, który zawierać będzie planowane działania terapeutyczne wraz z spodziewanymi efektami.

Udział z zajęciach WTZ to również powrót do aktywnego życia, wyjazdy do kina, opery czy teatru, wycieczki, celebrowanie świąt i osobistych okazji. Miejsce gdzie uczestnicy rozwijają swoje talenty i pasje. To wyjście z domu, spotkania towarzyskie i miejsce gdzie rodzą się przyjaźnie.

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu.  Zapewniamy dowóz na zajęcia.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach. 

Kontakt telefoniczny:

56 674-89-30
508-394-505
501-804-049

 


 

Pani
Aleksandrze Ostrowskiej
specjaliście pracy socjalnej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Taty

składają
Kierownik GOPS w Łysomicach
wraz z pracownikami


 

Bezpłatne wsparcie dla chorych onkologicznie i ich bliskich

Program #RazemPokonamyRaka powstał z myślą o Opiekunach i bliskich, którzy wspierają na co dzień osobę chorą onkologicznie.
W ramach programu każda osoba, która zgłosi się do nas, otrzyma Voucher o wartości 350 zł, który obejmuje 2 wizyty u psychologa onkologicznego w całości finansowane przez nasze Stowarzyszenie .

Ze wsparcia psychoonkologa mogą skorzystać Opiekunowie i osoby bliskie. Voucher można zrealizować ONLINE lub stacjonarnie.
Voucher obejmuje 2 spotkania z psychoonkologiem, każde spotkanie z psychologiem onkologicznym trwa 60 minut.

Aby otrzymać voucher, należy przejść na adres: http://bit.ly/voucherDLABLISKICH lub skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod numerem telefonu: +48 534 523 743 lub mailowo: pso@onko.com.pl
Informacje o programie:
https://www.onko.com.pl/razempokonamyraka/
Program finansowany w całości przez Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki w ramach programu #RazemPokonamyRaka.

• Miejsce: online lun stacjonarnie (Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 51; Poznań, ul. Kościelna 30)
• Termin: do końca grudnia 2021 r.
• Voucher jest wysyłany bezpłatnie wraz z 2 poradnikami: http://bit.ly/voucherDLABLISKICH
• Dla kogo: Program przeznaczony jest dla wszystkich osób bliskich, rodzin i opiekunów osób chorych onkologicznie.
• Udział w programie jest bezpłatny.

#wyGRAJzRakiem to program dla wszystkich Pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia i na etapie diagnozy oraz dla osób, które zakończyły leczenie. W ramach programu każda osoba, która zgłosi się do Stowarzyszenia otrzyma voucher o wartości 300 zł na bezpłatną wizytę z onkodietetykiem i psychoonkologiem. Voucher można zrealizować na dwa sposoby:
• ONLINE
• stacjonarnie w Centrum Onkodietetyki Bydgoszcz lub Poznań
Podczas takiego spotkania każda osoba chora otrzyma indywidualne wsparcie specjalisty tj. onkodietetyka i psychoonkologa.

Jak wygląda wsparcie Specjalistów?
W trakcie wizyty u onkodietetyka Pacjent będzie mógł porozmawiać o swoich nawykach żywieniowych oraz codziennych trudnościach związanych z odżywianiem. Każda osoba otrzyma realne wskazówki, które pozwolą zgładzić skutki uboczne terapii, czy też odpowiednio przygotować organizm na leczenie. Dodatkowo w przypadku realizacji vouchera stacjonarnie, każdy Pacjent otrzymuje również analizę składu ciała wykonywaną na analizatorze medycznym SECA mBCA515.
W trakcie wizyty u psychologa onkologicznego każdy Pacjent otrzyma wsparcie psychologiczne, podczas którego będzie mógł opowiedzieć o swoich uczuciach, emocjach i trudnościach. Psycholog wyjaśni także mechanizm powstawania nieodpowiednich nawyków
i przekaże wskazówki, które pomogą lepiej radzić sobie z chorobą oraz leczeniem.
Aby otrzymać voucher, należy przejść na adres: http://bit.ly/VoucherPSO lub skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod numerem telefonu: +48 534 523 743 lub mailowo: pso@onko.com.pl
Informacje o programie:
https://www.onko.com.pl/wygrajzrakiem/


 

Termin wydawania żywności w kwietniu

Informujemy, że w dniu 24.04.2021r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości.


 

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Fundacja Aktywizacja bez Granic zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia w ramach programu profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży „Zapobiegaj i Pomagaj” realizowanego wspólnie z Centrum Medycznym Optima Care. Program jest całkowicie bezpłatny i realizowany w ramach zadania zleconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Spotkania odbywaja się w Centrum Medycznym w Świeciu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 15. Kansulatacje są też możliwe w trybie on- line i obejmują m.in. poradę psychologiczną diagnostyczną, poradę psychologiczną, psychoterapię, wsparcie psychospołeczne.

Aby umówić bezpłatne spotkanie konsultacyjne, należy zadzwonić pod numer  tel. 786 310 330 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Rejestracja nie wymaga skierowania.

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w kwietniu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
2.04.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
12.04.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.04.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA KWIETNIA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA KWIETNIA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.04.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.04.2021


 

Zmiana terminu wypłat zasiłków

W związku z wystąpieniem problemów technicznych następuje zmiana terminu wypłat zasiłków okresowych, celowych, specjalnych celowych oraz zasiłków celowych na dożywianie.
Wypłata zasiłków nastąpi
w dniu 31.03.2021r. (środa).

Przepraszamy za utrudnienia.


 

Bezpłatna pomoc prawna

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim.
Numery telefonów, pod które można umówić termin wizyty prawnej:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 537 233 391
Środa: 608 395 716

Harmonogram
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach

Dzień

Godzina

Lokalizacja

Poniedziałek

10:00-14:00

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Wtorek

15:30-19:30

Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23

Środa

15:00-19:00

Budynek byłego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1

Czwartek

10:00-14:00

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Piątek

10:00-14:00

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

UWAGA
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19. oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów NPP. Zatem porady będą udzielane za pomocą środków porozumienia się na odległość (np. tel., mail, wideo rozmowa).

Komu przysługuje
Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
➢ nieodpłatną mediację

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej: http://fundacja.togatus.pl/ 

Załącznik:


 

Warsztaty POPŻ

W dniu  27 marca 2021r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 10:30 odbędą się warsztaty skierowane do beneficjentów programu POPŻ na temat "Prawnych aspektów finansów gospodarstw domowych. Warsztaty odbędą się w formie zdalnej na platformie Google Meets, które poprowadzi adw. Grzegorz Talewski.
Każda osoba, która chciałaby wziąć udział w warsztatach musi zgłosić swoją chęć udziału poprzez wysłanie SMS z imieniem i nazwiskiem oraz podaniem z którego OPS jest pod nr 500-675-702. Po zgłoszeniu osoba zainteresowana dostanie na SMSa link do spotkania. Wszyscy, którzy zgłoszą się, przy następnej wydawce dostaną drobny upominek oraz ze wszystkich uczestników, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w warsztatach zostaną wylosowane dwie osoby, które otrzymają kartę upominkową do rossmanna na kwotę 50 zł. Wysłanie SMSa informującego o chęci wzięcia udziału w warsztatach nie nakazuje bezwzględnego w nich udziału.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 26 marca do godziny 12.00.

 

 


 

           Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kuajwsko- Pomorskiego w Toruniu mając na uwadze konieczność łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID- 19, w tym nasilających się w rodzinach konfliktów i problemów przemocowych wynikających z przymusowej domowej izolacji, pragnie poinformować mieszkańców naszej gminy,  o dostępności pomocy dla osób pokrzywdzonych tym zjawiskiem.

            Zachęcamy osoby doznające przemocy w "czterech ścianach" lub będące w sytuacji kryzysowej do korzystania z Kujawsko- Pomorskiej Niebieskiej Linii. W ramach tego Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, specjaliści pod bezpłatnym numerem
800 154 030
codziennie od godziny 17:00 do 21:00
realizacują porady prawne i psychologiczne. Możliwe są także inne formy pomocy takie jak: mediacje rodzinne, zastępstwo procesowe czy osobiste konsultacje psychologiczne.

Również w godzinach pracy urzędu pod nr
56 659 13 99 i 56 621 25 20
pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych udzielają porad z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Poniżej załączamy link do dyżurow prawnych z zakresu przemocy w rodzinie w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego i innych punktach województwa.

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie,46,l1.html

 


 

Projekt pn. "Stare i nowe zabawy podwórkowe"

Gmina Miasto Chełmża otrzymała granty w ramach wsparcia „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Jednym z nich będzie projekt sportowo-rekreacyjny pt.
„Stare i nowe zabawy podwórkowe”, prowadzony przez Szkołę Podstawową
nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży
,
w okresie od 1 lutego – do 31 października 2021 roku.

W dniach 1- 19 marca ogłaszamy rekrutację dzieci, młodzieży, rodziców
i członków rodzin z obszarów Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice,
Papowo Biskupie i Gminy Miasto Chełmża.

W ramach projektu będą od kwietnia do końca września 2021 roku realizowane następujące działania:

 1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne, zajęcia integracyjne dla wszystkich uczestników.
 2. Doradztwo pedagogiczno – zawodowe, szczególnie warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Treningi udzielania I pomocy przedmedycznej, szkolenie grupowe według założeń programu „Ratujemy i uczymy ratować” – nauka przywracania resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
 4. Cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych na świeżym powietrzu i w obiektach sportowych pod hasłem: „Nie daj się nudzie”, wśród nich grupy ćwiczeniowe w blokach tematycznych:
 • „Zumba dla wytrwałych”,
 • Modern Talking z Nordic Walking”,
 • „Zmień ulicę na boisko – unihokej zrobi wszystko!”,
 • „Piłka w grze...”
 • Wyżyj się na skakance, nie na koleżance!”,
 • marsz na orientację „Śladami chełmżyńskich legend”,
 • inne propozycje wynikające z oczekiwań uczestników.
 1. Animacja kulturalna i integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym:
 • warsztaty wokalno – teatralne: „Kapela Podwórkowa” i „Teatr Uliczny”,
 • przygotowanie festynów miejskich: „Raz na ludowo”,Podziel się talentem”, „Noc świętojańska”,
 • wycieczka i zajęcia w Ośrodku Rekreacyjnym JUMP ARENA w Toruniu,
 • udział w spektaklach teatralnych dla dzieci/ młodzieży i dorosłych w TEATRZE WILAMA HORZYCY w Toruniu.

Biuro Projektu „Stare i nowe zabawy Podwórkowe” mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży, przy ulicy Hallera 17.

Telefony kontaktowe:
Sekretariat: 535 123 250
Koordynator projektu: 535 123 297


 

Termin wydawania żywności w marcu

Informujemy, że w dniu 22.03.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 14:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w marcu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
5.03.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.03.2021

ZASIŁKI STAŁE
19.03.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
11.03.2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA MARCA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
18.03.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
29.03.2021


 

Termin wydawania żywności

Informujemy, że w dniu 26.02.2021r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowanie odpowiedniej odległości.

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lutym 2021r.

DODATKI MIESZKANIOWE
10.02.2021

ZASIŁKI STAŁE
19.02.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA LUTEGO 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LUTEGO 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
18.02.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.02.2021


 

UWAGA!
OD 01.06.2021 r. ROZPOCZYNA SIĘ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
2021/2022 W PROGRAMIE „RODZINA 500+"

 • Logo programu "Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.
Wnioski należy składać w terminie:

od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. — wyłącznie wnioski w wersji elektronicznej, za pośrednictwem:

od 1 kwietnia 2021 r. wnioski w wersji elektronicznej oraz w formie tradycyjnej, tj. papierowej:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice (w godzinach urzędowania Ośrodka)
 • za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach Warszawska 19, 87-148 Łysomice

Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 lub z naszej strony internetowej w zakładce - dokumenty do pobrania.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.  Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2020 trwa do 31.05.2020.

Z uwagi na fakt, że składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 odbywać się będzie w trwającym jeszcze starym okresie świadczeniowym 2019/2021, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i prawidłowe określenie okresu świadczeniowego w składanych wnioskach elektronicznych i papierowych, jak również prawidłowe wybranie organu, do którego składacie Państwo wniosek (w przypadku wniosków elektronicznych).

Dlatego jeśli ubiegają się Państwo o świadczenie wychowawcze na dzieci, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r., to w składanym wniosku na nowy okres świadczeniowy należy wskazać okres 2021/2022.

Z uwagi na trwający stan epidemii, a także obowiązujący reżim sanitarny oraz w trosce o Państwa zdrowie, jak również o zdrowie naszych pracowników zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, to pozwoli Państwu na uniknięcie wyczekiwania w kolejkach.

W razie pytań czy wątpliwości można się kontaktować z GOPS w Łysomicach:

 • telefonicznie pod numerem: 56 674-89-30 bądź 798-320-078,
 • mailowo: sekretariat@gopslysomice.pl

 

"Dopłaty do czynszu"

Kto może się ubiegać?

Dopłaty do czynszu przysługują najemcom i podnajemcom lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo należy spełniać następujące warunki:

 • wnioskodawca wynajmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020 r. (może być inne niż wynajmowane obecnie),
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego w 2019 r.
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Dopłaty do czynszów są przyznawane razem z dodatkiem mieszkaniowym jako jego część. Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy wraz z dopłata do czynszu należy kontaktować się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach pod nr tel.: 508-394-505. Czas na składanie wniosków o dopłatę do czynszu jest do 31.03.2021r.

Dopłaty do czynszu są przyznawane na okres 6 miesięcy. Można je otrzymać tylko raz.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75 proc. stawki czynszu, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie.

Przypominamy, że aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
  • umowę najmu;
  • umowę podnajmu;     
  • umowę użyczenia;
  • akt własności;
  • spółdzielcze prawo do lokalu;
  • wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego.
 • Spełniać kryterium dochodowe:
  • Ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą, np. konkubenci.
  • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się śiadczeń pomocy materialnej dla uczniów , dodatków dla sierpt zupełnyc, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tyt. urodzenia dziecka , pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych , zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej  dla niektórych emerytów , rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia wychowawczego (500+), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systeme pieczy zastępczej(rodziny zastępcze), 0 5m2 
  • Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 
  • Obecnie dochód w gospodarstwie jednoosobowym może wynosić 2100,00 zł (brutto), a w gospodarstwie wieloosobowym 1500,00zł (brutto). 
  • Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone - dodatek mieszkaniowy będzie niższy. Zostanie pomniejszony o wysokość kwoty jaką przekracza kryterium.
 • Spełniać normy powierzchni użytkowej:
  • 1 osoba - powierzchnia normatywna - 35 m (+ 30% = 45,5 m);
  • 2 osoby - powierzchnia normatywna - 40 m (+ 30% = 52 m);
  • 3 osoby - powierzchnia normatywna - 45 m (+ 30% = 58,5 m);
  • 4 osoby - powierzchnia normatywna - 55 m (+ 30% = 71,5 m);
  • 5 osób - powierzchnia normatywna - 65 m (+ 30% = 84,5 m);
  • 6 osób - powierzchnia normatywna - 70 m (+ 30% = 91 m),

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszającą się na wózku, lub jej niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


Jeżeli spełnione są powyższe warunki, należy:

 • Udać się z wnioskiem do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz pobrania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek.
 • Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia kartę lokalu (nie dotyczy osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych).
 • Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 • Udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek.
 • W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin).

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w styczniu 2021r.

DODATKI MIESZKANIOWE
08.01.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.01.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA STYCZNIA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA STYCZNIA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.01.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.01.2021


 

"Czyste powietrze"

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:
1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .
3. Gospodarstwo domowe tworzą:
- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
- rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
- gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowaw art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.
7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
- imię i nazwisko;
- numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- adres miejsca zamieszkania;
- adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
10. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia (projekt tego rozporządzenia został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji):
- wzór żądania wydania zaświadczenia,
- wzór zaświadczenia.

Wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Spoełcznej w Łysomicach ul. Warszawska 19 w godzinach urzędowania Ośrodka ( pon- pt godz. 730-1515 we wtorki do 7 30-1630.

W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku należy skontaktować się z pracownikami Ośrodka pod następującymi numerami telefonów 798-320-078  i 56 674- 89-30.

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znajdziecie Państwo pod adresem

    https://czystepowietrze.gov.pl

 

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu