Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Do dzieła! Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej

 • poziom_kolor

Informacja o realizacji projektu pn. „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”

 • Plakat do projektu "Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno- zawodowej"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach pragnie poinformować, iż realizuje projekt pn. „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Całkowita wartość projektu wynosi 127.469,84 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w kwocie 121.096,34 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.
Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru LSR (Gminy: Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasto Chełmża).
W ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” przewidziano dla  uczestników następujące formy wsparcia:

 1. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” zajęcia grupowe ( 15 osób x 80 godzin);
 2. „Trening motywacyjny” zajęcia indywidualne ( 15 osób x 3 godziny);
 3. Edukacja zdrowotna (15 osób x 30 godzin)
 4. indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 15 osób x średnio 2 godziny);
 5. indywidualne poradnictwo prawne (15 osób x średnio 2 godziny);
 6. spotkanie integracyjne o charakterze aktywizacji społecznej ( 1 edycja dla 15 osób)
 7. Kurs samoobrony (15 osób x 30 godzin)
 8. cykle spotkań o tematyce:
 • florystycznej np. przygotowanie wieńców adwentowych, ozdób świątecznych (15osób x 15 godzin)
 • krawieckiej np. szycie toreb, fartuszków (15 osób x 15 godzin)
 • tworzenie świec bądź mydełek (15 osób x 15 godzin)

     9. aktywizacja zawodowa indywidualna (11 osób x 6 godzin) i grupowa (11 osób x 40 godzin)
    10.kursy zawodowe w zależności od predyspozycji uczestnika (dla 11 osób)

W ramach udziału w projekcie dla uczestników projektu przewidziano możliwość skorzystania ze świadczeń dodatkowych :
1. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż zawodowy( dla 11 osób)
2. stypendium szkoleniowe (dla 11 osób)
3. wyżywienia oraz przerwy kawowej podczas treningów grupowych (15 osób);
4. ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu (15 osób).

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu