Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem działań pomocy społecznej jest wspieranie potrzebujących, idące w kierunku ich usamodzielnienia.

Do najważniejszych zadań jakie wykonują pracownicy ośrodka należy:

 • realizowanie bieżących zadań, które wynikają z ustawy,
 • współpraca z różnorodnymi instytucjami działającymi na terenie całego województwa,
 • kierowanie osób do Zespołu Orzekającego o stopniu Niepełnosprawności,
 • pomoc osobom samotnym oraz rodzinom w zakresie wnioskowania do sądów w różnorodnych sprawach,
 • współpraca na rzecz podopiecznych z kuratorami,
 • współpraca z pracownikami służby zdrowia,
 • współpraca ze szkołami w prawach wypoczynku letniego uczniów, dożywiania oraz innych problemów związanych z opieką nad dziećmi,
 • współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie poradnictwa, szkoleń, i innych problemów społecznych,
 • kontakty z policją w zakresie prowadzenia Niebieskich kart i innych problemów społecznych,
 • współpraca z PCPR w Toruniu na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych,
 • wymiana doświadczeń i konsultacje z sąsiednimi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym Radni, Sołtysi na rzecz osób w potrzebie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu