Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U z  2018 poz 1508)
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1390)
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2017 poz. 697 ze zm.) 
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r poz. 1358)
  5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.  180)
  6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2017 poz. 220 ze zm.)
  7. Uchwała rady Gminy Nr XXXVIII/261/2017  z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz zakupu posiłku wraz z dowozem (Dz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2014 roku poz. 789)
  8. Uchwała Rady gminy Nr XXXVII/262/2014 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnego programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w gminie Łysomice (Dz. województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2014 roku poz. 789)

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu