Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

  OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

  2019.09.19

  W związku z realizacją projektu pt. „Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy”,  realizowanym przez Gminę Łysomice/GOPS Łysomice w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat do Gminnego Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego, który będzie się mieścił w miejscowości Ostaszewo w świetlicy wiejskiej.

 • PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU WRZESIEŃ 2019

  PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU WRZESIEŃ 2019

  2019.09.09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje, że w miesiącu wrzesień 2019 wypłaty świadczeń planuje według następującego harmonogramu :

 • PROGRAM „DOBRY START”

  PROGRAM „DOBRY START”

  2019.08.06

  W ramach programu „Dobry Start” można otrzymać jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

   

 • PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU SIEPRIEŃ 2019

  PLANOWANY HAROMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W M-CU SIEPRIEŃ 2019

  2019.08.06

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje, że w miesiącu sierpień 2019 wypłaty świadczeń planuje według następującego harmonogramu :

 • KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

  2019.08.05

  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników (do 16 roku życia)

  W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników niniejszym przedstawiamy przygotowaną dla Państwa propozycję kolonii dla dzieci rolników:

  Miejsce: Poronin 

  termin:  21.08.2019 – 31.08.2019

  opłata za 1 dziecko: 400 zł

   

Stronicowanie

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka