Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (IV)”

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (IV)”

  2019.03.21

  Jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Toruńskim.

 • Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

  Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

  2019.03.20

  Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i będzie realizowany od kwietnia do października 2019 roku. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu.

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

  2019.03.11

  Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu przeprowadzi dystrybucję żywności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2018-2019, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dla osób z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

  02.04.2019r. /wtorek/

  od godz. 08.30 do godz. 13.30.

 • Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”

  Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”

  2019.03.11

  Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Realizatorem projektu jest ALFA PROJEKT Sp. z o.o. ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń.

 • Projekt „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim”

  Projekt „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim”

  2019.03.08

  Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Realizatorem projektu jest ALFA PROJEKT Sp. z o.o. ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń.

Stronicowanie

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka