Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ważne strony

2) Ministrerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/

3) Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-polityki-spolecznej.html

4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

http://www.rops.torun.pl/

6) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

http://torun.praca.gov.pl/

7) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu