Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy

  • poziom_kolor
  • Logi Ziemi Gotyku

NABÓR NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU „GMINNY UNIWERSYTET DZIECIECO - MŁODZIEŻOWY” W GMINIE ŁYSOMICE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ogłasza nabór na stanowisko pracy w ramach projektu "Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy" w Gminie Łysomice dla trenera edukacyjnego. Szczegóły w załącznikach poniżej.


 

Gminny Uniwersytet Dziecięco- Młodzieżowy

Realizacja projektu  Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy w formie Klubu Młodzieżowego w Gminie Łysomice w miejscowości Ostaszewo przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest „podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 20 dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i niesamodzielnych. Dzieci i młodzież są z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji.

Projekt zakłada działania aktywizujące społecznie poprzez pomoc w nauce, rozwój zdolności, zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu, także działania socjoterapeutyczne
i profilaktyczne.

Dzieci i młodzież w Klubie objęta będzie takimi działaniami jak: wsparcie w nauce w zajęciach sportowych, kulturalnych, integracyjnych, psychologiczno – społecznych. Projekt ma celu również wprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianą profilaktykę antyuzależnieniową.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Wartość projektu 52 640,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 50 000,00 zł


 

następna strona »

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu