Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy

  • poziom_kolor
  • Logo LGD Ziemia Gotyku

NABÓR NA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU „GMINNY UNIWERSYTET DZIECIECO - MŁODZIEŻOWY” W GMINIE ŁYSOMICE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ogłasza nabór na stanowiska pracy w ramach projektu "Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy" w Gminie Łysomice dla osoby prowadzącej Klub Młodzieżowy, psychoterapeuty, socjoterapeuty oraz pedagoga lub psychologa.

Szczegóły w załącznikach poniżej.


 

  • Logotypy projektu w kolorze
  • LGD Ziemia Gotyku Logo

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy”,  realizowanym przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomice w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat do Gminnego Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego, który będzie się mieścił w miejscowości  Ostaszewo w świetlicy wiejskiej. Projekt jest realizowany od 02.09.2019r. do 30.06.2020r.

Uniwersytet będzie czynny popołudniami od 15. 30 do 19.30 w dwa dni w tygodniu we wtorki i czwartki oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach od 10.00 do 14.00.

W Klubie będą realizowane takie zadania jak:

-prowadzenie zajęć, warsztatów oraz treningów profilaktycznych i terapeutycznych mających na celu  wzmacnianie poczucia własnej wartości i dostarczanie prawidłowych wzorców zachowań,

-pomoc w odkrywaniu osobistych zasobów i mocnych stron uczestników,

-wzmacnianie integracji pomiędzy uczestnikami i ze społeczeństwem,

-kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych, -konstruktywne rozwiazywanie konfliktów rówieśniczych,

-wspieranie procesu  edukacyjnego poprzez specjalistyczną pomoc w nauce – korepetycje z matematyki i języka angielskiego,

-zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnianie poniższych kryteriów:

1 .Wiek uczestnika 7-17lat,

2. zamieszkiwanie terenu LSR Ziemia Gotyku ( Miasto Chełmża, Gminy: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie),

3. posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji w regulaminie rekrutacyjnym dostępnym na stronach www.gopslysomice.pl, www.lysomice.pl, www.spostaszewo.pl  jak i pod nr tel. 56 674-89-30 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach.


 

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka