Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Wparcie dla rodzin z dziećmi obejmuje następującą pomoc oraz świadczenia:

  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  (dodatek  tytułu urodzenia dziecka, dodatek a tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek w tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy pielęgnacyjnego;

  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;

  • świadczenie rodzicielskie;

  • zasiłek dla opiekuna;

  • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”),

  • świadczenia wychowawcze;

  • fundusz alimentacyjny,

  • stypendia szkolne,

  • Karta Dużej Rodziny.

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu