Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Wparcie dla rodzin z dziećmi obejmuje następującą pomoc oraz świadczenia:

  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  (dodatek  tytułu urodzenia dziecka, dodatek a tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek w tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy pielęgnacyjnego;
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
  • świadczenie rodzicielskie;
  • zasiłek dla opiekuna;
  • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”),
  • świadczenia wychowawcze;
  • fundusz alimentacyjny,
  • stypendia szkolne,
  • Karta Dużej Rodziny.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu