Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Kadra

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

 

KIEROWNIK GOPS

Anna Saja
Tel. (56) 674-89-30 wew. 33, 508-394-505
e-mail: a.tokarska@gopslysomice.pl

Pokój Nr 1

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Chmielak
Tel. (56) 674-89-30 wew. 32, 669-737-572

e-mail: b.wasewicz@gopslysomice.pl
Pokój Nr 3

 

KSIĘGOWA

Anna Sołtysińska
e-mail: a.soltysinska@gopslysomice.pl

Tel. (56) 674-89-30 wew. 32, 669-737-572
Pokój Nr 3

 

ADMINISTRATOR,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Anna Kutyła
Tel. (56) 674-89-30 wew. 32, 669-737-572
e-mail: a.kutyla@gopslysomice.pl
Pokój Nr 3


 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ZASIŁKI RODZINNE

Małgorzata Olszewska
Tel. 798-320-078
e-mail: m.olszewska@gopslysomice.pl
Pokój Nr 5

 

STYPENDIA SZKOLNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Monika Kałaska
e-mail: m.kalaska@gopslysomice.pl

Tel. 798-320-078
Pokój Nr 5

 

KARTA DUŻEJ RODZINY,  ZASIŁEK OPIEKUŃCZY,
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE,
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI,
DODATKI MIESZKANIOWE

Renata Auguścińska - Szymańska
Tel. 798-320-078
e-mail: r.auguscinska@gopslysomice.pl
Pokój Nr 5

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Beata Kozieł
Tel. 798-320-078
e-mail: b.koziel@gopslysomice.pl
Pokój Nr 5

 

DZIAŁ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH  

 Aneta Kalinowska                Starszy specjalista Pracy Socjalnej
                                                        e-mail: a.kalinowska@gopslysomice.pl

                                                      Monika Frankowicz             Dyplomowany Pracownik Socjalny
                                                                                                     e-mail: m.frankowicz@gopslysomice.pl
                                                                                             
                                                                                                   Telefony:
                                                                                           (56) 674-89-30 wew. 31
                                                                                                 508-394-505
                                                                                                  Pokój nr 2

 

                                                      Aleksandra Ostrowska          Specjalista Pracy Socjalnej
                                                                                                       e-mail: a.ostrowska@gopslysomice

                                                      Anna Cieplak                          Specjalista Pracy Socjalnej
                                                                                                       e-mail: a.cieplak@gopslysomice.pl
                                                     
                                                      Iwona Gachewicz                   Pracownik Socjalny
                                                                                                       e-mail: i.gachewicz@gopslysomice.pl

Telefony:
(56) 674-89-30 wew. 28
501-804-049

Pokój nr 4

ASYSTENT RODZINY

Anna Kutyła 
tel. 695-503-644
e- mail: a.kutyla@gopslysomice.pl 
Pokój nr 3


DZIAŁ OPIEKUNEK ŚRODOWISKOWYCH

                                                                                         Hanna Lalik
                                                                                         Justyna Wrzesińska
                                                                                        
Krystyna Grzywaczewska
                                                                                         Agnieszka Malkowska

 

 

 

 

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu