Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Kadra

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

KIEROWNIK GOPS

Anna Tokarska
Tel. (56) 674-89-30 wew. 33, 508-394-505
e-mail: a.tokarska@gopslysomice.pl

Pokój Nr 1
 

GŁ. KSIĘGOWA

Barbara Trojnacka
Tel. (56) 674-89-30 wew. 32

e-mail: b.trojnacka@gopslysomice.pl
Pokój Nr 2

 

KSIĘGOWA

Renata Kleszcz
e-mail: r.kleszcz@gopslysomice.pl

w zastępstwie: Anna Sołtysińska
e-mail: a.soltysinska@gopslysomice.pl

Tel. (56) 674-89-30 wew. 32
Pokój Nr 2

 

ADMINISTRATOR, DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

Anna Kutyła
Tel. (56) 674-89-30 wew. 32
e-mail: a.kutyla@gopslysomice.pl
Pokój Nr 2

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁKI RODZINNE

Małgorzata Olszewska
Tel. 798-320-078
e-mail: m.olszewska@gopslysomice.pl
Pokój Nr 5

 

STYPENDIA SZKOLNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Monika Kałaska
e-mail: m.kalaska@gopslysomice.pl

Tel. 798-320-078
Pokój Nr 5

 

KARTA DUŻEJ RODZINY,  ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Renata Auguścińska - Szymańska
Tel. 798-320-078
e-mail: r.auguscinska@gopslysomice.pl
Pokój Nr 5

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Beata Kozieł
Tel. 798-320-078
e-mail: b.koziel@gopslysomice.pl
Pokój Nr 5

 

DZIAŁ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH  

mgr Aneta Kalinowska                Starszy specjalista Pracy Socjalnej
                                                                 e-mail: a.kalinowska@gopslysomice.pl
mgr Monika Frankowicz             Dyplomowany Pracownik Socjalny
                                                                  e-mail: m.frankowicz@gopslysomice.pl
                                                                                             
Telefony:
(56) 674-89-30 wew. 31
508-394-505
Pokój nr 3

 

                                                        mgr Aleksandra Ostrowska          Specjalista Pracy Socjalnej
                                                                                                                     e-mail: a.ostrowska@gopslysomice.

                                                        Anna Cieplak                                    Specjalista Pracy Socjalnej
                                                                                                                    e-mail: a.cieplak@gopslysomice.pl
                                                        
                                                        w zastępstwie :                               
                                                       Aleksandra Kiełkowska                  Dyplomowany Pracownik Socjalny
                                                                                                                     e-mail: a.kielkowska@gopslysomice.pl

Telefony:
(56) 674-89-30 wew. 28
501-804-049

Pokój nr 4


DZIAŁ OPIEKUNEK ŚRODOWISKOWYCH

                                                                                                      Hanna Lalik
                                                                                                      Justyna Wrzesińska
                                                                                                      Hanna Maćkowska

                                                                                                      Krystyna Grzywaczewska

 

 

 

 

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu