Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Strategia Społeczna Gminy Łysomice

Zgodnie z wymogami art. 17 ust.1. Do zadań gminy
o charakterze obowiązkowym należy:

”…1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; …”

            W związku z tym Wójt Gminy powołał Zespól ds. zbudowania nowej Strategii Społecznej na lata 2016 – 2021, gdzie koordynatorem został Kierownik GOPS. Nad dokumentem pracowało kilkanaście osób, ale największy wkład wniosły: śp. Pani Elżbieta Manikowska – Pedagog Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach oraz Kierownik GOPS Zofia Karpa.

Nowa Strategia, podobnie jak poprzednia objęła swoim zakresem najważniejsze dziedziny życia społecznego naszej Gminy. Jest dokumentem, który wskazuje potrzeby mieszkańców gminy, dobre i złe strony, oraz kierunki w jakich obszarach występują największe oczekiwania społeczeństwa. Jest wskazówką dla władz gminy, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych  i wszystkich innych jednostek organizacji pozarządowych, w jakim kierunku budować swoje zadania, by poprawić warunki życia naszego społeczeństwa.

Należy też podkreślić, że Strategia nie jest dokumentem trwałym, stąd można dokonywać w niej zmiany – zgodnie z występującymi zmianami na terenie naszej gminy, powiatu województwa i kraju, poprzez coroczną ewaluację jej zapisów. Uwagi i propozycje do Strategii mogą być zgłaszane do władz Gminy, jak też do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mamy nadzieję, że ten dokument przyczyni się do pozytywnych zmian w naszej gminie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu