Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • bz-1436953662

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach rozpoczął rekrutację osób i rodzin, której celem jest kwalifikacja do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z  dnia 12 marca 2004 roku, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w w/w ustawie tj.: 1056 zł dla osoby w rodzinie i 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

W celu uzyskania skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach przy ul Warszawskiej 19 w jak najszybszym terminie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 508-394-505 oraz 501-804-049.


 

INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z Gminy Łysomice, która odbędzie się:

 

15.11.2017r. /środa/

/od godz. 08.00 do godz. 14.00/

 

Miejsce odbioru żywności: Schronisko dla Osób Bezdomnych  CARITAS,   Chełmża, ul. Polna 20.

 

„Należy posiadać dokument tożsamości.”


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Zmiana kryterium dochodowego

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, stanowiące 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynosi odpowiednio 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu