Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Ogłoszenia

GOPS ogranicza kontakty bezpośrednie

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie swoich podopiecznych i pracowników, GOPS ogranicza możliwość kontaktów bezpośrednich.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach ogranicza możliwość kontaktów bezpośrednich z klientami. – Nowe zasady obsługi wprowadzamy w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i pracowników. Wskazaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. Tylko w szczególnych przypadkach będziemy kontaktować się bezpośrednio, ale przy zachowaniu wszelkich form ostrożności i higieny.
          Biuro podawcze obecnie jest w świetlicy wiejskiej w budynku GOPS - wejście bezpośrednio na świetlicę. Główne wejście do Ośrodka jest wyłączone z użytku publicznego.

          Podczas wizyty w GOPS obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:

  • przy stanowisku obsługi może przebywać jeden klient (wyjątek stanowi obsługa osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy drugiej osoby);
  • po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy drzwiach;
  • klient (i ewentualna osoba towarzysząca) musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
  • w razie konieczności dostarczenia dokumentów do Ośrodka należy je złożyć w skrzynce podawczej w biurze podawczym GOPS.

          Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

TELEFONY KONTAKOWE DO GOPS

KIEROWNIK

508-394-505

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, OPIEKUŃCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 798-320-078

PRACOWNICY SOCJALNI

508-394-505
501-804-049

ASYSTENT RODZINY

501-804-049

OGÓLNY

56 674-89-30

 

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu