Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Ogłoszenia

Kolonie letnie dla dzieci rolników w Borach Tucholskich

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ na wypoczynek letni zorganizowany w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w FUNCE, w Borach Tucholskich.

 Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, urodzonych po 01 stycznia 2004 roku i których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

INFORMACJE O KOLONII :

Wypoczynek zorganizowany będzie w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej  w Funce Ośrodek w Borach Tucholskich ul. Funka 3 89-606 Charzykowy

Terminy:

1 TURNUS: 25.07-02.08.20
2 TURNUS: 3-11.08.20
3 TURNUS: 12-20.08
4 TURNUS: 21-29.08

KOSZT KOLONII : 300 ZŁ – jest to całkowity koszt ponoszony przez rodziców.

DOKUMENTY KONIECZNE DO

ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA NA KOLONIĘ  :

  1. Wypełniona karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami (razem 4 strony)
  2. Zaświadczenie z KRUS potwierdzające, że jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Ten dokument jest potrzebny w ORYGINALE.
  3. Potwierdzenie przelewu na kwotę 300 zł z tytułem : imię i nazwisko dziecka, numer turnusu.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, BY ADRES I DANE RODZICA NA KARCIE KWALIFIKACYJNEJ BYŁ TAKI SAM JAK NA ZAŚWIADCZENIU O UBEZPIECZENIU WYDANYM PRZEZ KRUS!

 

Plakat Informacyjny

  • Plakat informacyjny
    Plakat informacyjny dotyczący koloni letnich w Borach Tucholskich dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Koszt wyjazdu wynosi 300 zł. Kolonie są dofinansowane ze środków FSUSR w kwocie 750 zł. Terminy turnusów: 25.07 -02.08, 3- 11.08, 12-20.08, 21-29.08.

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu