Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Ogłoszenia

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników (do 16 roku życia)

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników niniejszym przedstawiamy przygotowaną dla Państwa propozycję kolonii dla dzieci rolników:

 

Miejsce: Poronin 

termin:  21.08.2019 – 31.08.2019

opłata za 1 dziecko: 400 zł

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat)

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS  (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska. Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).       

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:                             

1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

2. karta uczestnika,

3. Oświadczenia RODO.

Osoby chętne proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS pod nr telefonów 501-804-049 lub 508-394-505.

Liczba miejsc ograniczona!!!!!

KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka