Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Nabór do pomocy żywnościowej w ramach programu FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje o możliwości składania wniosków o pomoc żywnościową w ramach Programu FEPŻ – Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 tj.) i których dochód nie przekracza 265 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie. Dochody, na podstawie których weryfikowane jest uprawnienie do w/w programu dotyczą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. składając wniosek w lutym 2024 r. należy dostarczyć dochody netto za miesiąc styczeń 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Łysomicach telefonicznie pod nr 508-394-505, 501-804-049, 56 674-89-30 bądź mailowo pod adresem sekretariat@gopslysomice.pl.

Wnioski - oświadczenie wraz z dochodami  można składać do 8 marca 2024 roku osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu