Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ

Rekrutacja do POPŻ

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021 do telefonicznego kontaktu z pracownikiem socjalnym w GOPS Łysomice w celu zweryfikowania i ewentualnego zakwalifikowania do uczestnictwa w Podprogramie.
         Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1320,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1707,20 zł.  Ponadto u osób zainteresowanych Podprogramem muszą wystąpić przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne).
          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać od pracowników socjalnych pod numerami telefonu lub drogą mailową na adres sekretariat@gopslysomice.pl

Aneta Kalinowska 
508-394-505

Monika Frankowicz
508-394-505

Aleksandra Ostrowska
501-804-049

Anna Cieplak
501-804-049

Iwona Gachewicz
501-804-049

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu