Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników w 2022r.
Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego — 9 dni, 8 noclegów
terminy turnusów:
17.07.2022 – 25.07.2022 
 26.07.2022 – 03.08.2022 
 04.08.2022 – 12.08.2022
 13.08.2022 – 21.08.2022 
 22.08.2022 – 30.08.2022
Liczba miejsc jest ograniczona, rezerwację miejsc na poszczególne turnusy prosimy ustalać telefonicznie pod numerem telefonu:
81 746 19 85 wew.2
Fundacja zapewnia pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Waszej Gminy), zakwaterowanie
i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.
Kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożone są zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”.
Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, Fundacja jest pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby. 
Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1400,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 950,00 zł brutto.
Różnicę wynikającą z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 450,00 zł pokrywają rodzice.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 roku,
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
- karta uczestnika (5 stron)
Uwaga: Jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS prosimy o wypełnienie 
oświadczenia – „Wzór - oświadczenie inne nazwisko”. 
W przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć kopię właściwego 
orzeczenia sądu do karty kwalifikacyjnej uczestnika

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu