Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Stypendia dla maturzystów

W dniach 4 lipca – 16 sierpnia br. odbędzie się nabór wniosków w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dla zdolnych, ambitnych maturzystów z 2022 r., pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka blisko 500 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Roczna wysokość stypendium to 7.000 zł. Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości do 20.000 mieszkańców, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.
Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:
– pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,
lub
– być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
– pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
lub
– posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.
Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.
Rekrutacja do programu będzie przebiegać on-line na stronie:
http://www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 26 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 tysięcy na pierwszy rok studiów.
Na realizację programu przeznaczono do tej pory ponad 130 milionów zł. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autorem i Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu