Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Projekt pn. "Aktywni- wygrani!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektu „Aktywni – wygrani” poszukuje osób niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Toruński, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poniżej załączony jest skrótowy opis Projektu  „Aktywni – wygrani”, a w załączeniu przesyłamy formularz rekrutacyjny, regulamin  rekrutacji  oraz plakat projektu.

  PCPR Toruń Projekt pt. ”Aktywni - wygrani!”
RPKP.09.02.01-04-0032/21
Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 do 28.02.2023

Uczestnicy projektu (UP) - 24(14K i 10M) zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 24 osoby niepełnosprawne,  mieszkające lub uczące się na terenie Powiatu Toruńskiego.
 I tura – 12 osób - rekrutacja –  23.08.2021 r. – 06.09.2021 r.
II tura – 12 osób – rekrutacja – 01.02.2022 r. – 15.02.2022 r.
PCPR Toruń – każdy uczestnik przed podpisaniem umowy musi dostarczyć zaświadczenie ZUS lub PUP w celu potwierdzenia statusu na rynku pracy oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Opiekunowie podpiszą z UP umowy na wzór kontraktów socjalnych oraz opracują indywidualną ścieżkę reintegracji (IŚR) dla każdego  UP w terminie: 20.09.2021  (I tura)

Pierwsza forma wsparcia I tury- „Warsztaty efektywnej komunikacji21.09.2021r.
W ramach projektu są trzy zadania -  takie same  dla I i II tury:

I. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA (od 21.09.2021 do 31.12.2021):
1. „Warsztaty efektywnej komunikacji”
2. „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste”
3. „Trening motywacji i kompetencji”
4. „Warsztaty wizażu i autoprezentacji”
5. „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”
6. „ABC” zdrowego żywienia  
7. „Coaching” (dla każdego  indywidualnie )

II. AKTYWIZACJA ZAWODOWA (I tura od I 2022, II tura od VI 2022 –działania, staże I tura najwcześniej od marca 2022, II tura najpóźniej od 01 października 2022) :
1. Indywidualne doradztwo zawodowe (dla każdego  indywidualnie)
2. Grupowe doradztwo zawodowe
3. Grupowe szkolenia zawodowe – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury
4. Staże zawodowe 4/5-cio miesięczne

III. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM (I tura od X 2022, II tura od IV 2022):
1. Wyjście do teatru w Toruniu (CKK Jordanki) - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
2. Wyjazd integracyjny do opery w Bydgoszczy - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
3. Spotkania integracyjne - sala szkoleniowa na terenie Torunia

Ważne:
1. Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
2. Każdy z uczestników  bierze udział w min. 2 formach wsparcia z aktywnej integracji,
3. Dopłata do zakupu sprzętu ( komputer, laptop, telefon) likwidującego bariery w komunikowaniu się.

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu