Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Pomocni dla Ciebie

  • poziom_kolor

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PT. „POMOCNI DLA CIEBIE”

 

Trwa nabór uczestników do projektu pt. „Pomocni dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach.

W projekcie tym będzie możliwość uzyskania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja i pomoc psychologa) w miejscu zamieszkania dla osób wymagających opieki tzn niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz poradnictw o psychologiczne jak i w zakresie rehabilitacji i prawidłowego odżywiania podopiecznego dla opiekunów faktycznych w miejscu zamieszkania, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 30 listopada 2018 (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8. Podczas spotkania będzie możliwość złożenia dokumentów.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo  na stronie www.gopslysomice.pl oraz www.lysomice.pl bądź poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19, telefon kontaktowy: 508-394-505, 501-804-049

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach formularza zgłoszeniowego. 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

 


 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka