Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.: (56) 674- 89-30 (tymczasowo nieczynny), 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
(tymczasowo nieczynny)

Nawigacja

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej usługi przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnieniu osobie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi, które są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia bądź niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 (tymczasowo nieczynny) , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32 (tymczasowo nieczynny)
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka